Dostępność

Dojazd

    Fizjoterapia indywidualna

    Fizjoterapia indywidualna polega na pracy z pacjentem i obejmuje leczenie dysfunkcji poprzez dobór odpowiedniej specjalistycznej terapii fizjoterapeutycznej. Przeważnie składa się z cyklu spotkań z fizjoterapeutą, a jej celem jest usunięcie istniejącego problemu i przywrócenie jak największej sprawności i niezależności w życiu codziennym. Program terapii dobierany jest indywidualnie z uwzględnieniem wieku i rodzaju dolegliwości. Celem terapii jest zmniejszenie bólu, regeneracja mięśnie i poprawa wzorców ruchowych. Podczas terapii indywidualnych najczęściej pracuje się z wykorzystaniem następujących metod: terapia manualna, proprioceptywne torowanie nerwowo - mięśniowe (PNF), stabilizacja centralna i obwodowa, terapia punktów spustowych.